Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

Arama Motoru Pazarlaması – Search Engine Marketing


SEMSEO, arama motoru pazarlaması kampanyaları yürütme konusunda Google Sertifikalı uzman ekibiyle yol alıyor. Yıllardır onlarca Tıklama Başına Ödeme (PPC, Pay-per-click) kampanyası yöneten ekibimiz, optimum sonuçlara ulaşmak için gereken deneyim, özel yazılım kullanımı ve strateji geliştirmek konusunda fark yaratıyor.

Arama Motoru ya da PPC kampanyaları üç ana kategoride toplanıyor. Bunlar; Tıklama Odaklı Kampanyalar, İşlem Başına Maliyet(CPA- Cost per Action, CPL- Cost per Lead) odaklı kampanyalar ve Yatırım Getirisi(ROI, Return on Investment) odaklı kampanyalardır.

Tıklama Odaklı Kampanyalar, dönüşümleri izleyemeyen işletmeler için en uygun yöntemdir. Kampanya dönüşümleri izlenebiliyorlarsa da bu rakamların herhangi bir kampanyada karar alma noktasında kullanılamayacak kadar dengesiz ve düzensiz olduğu durumlarda kullanılır. Tıklama odaklı bir stratejide, harcanan her bir TL için, tıklama sayısını maksimize etmeye odaklanırız. Amaç reklam harcamalarını arttırmadan web sitesine tıklama sayısını, yani gelen trafiği artırmaktır. Web trafiği arttıkça, işletmenin gelen trafiği düzenli ziyaretçiye veya müşteriye dönüştürmek için daha fazla fırsatı olacaktır. Tıklama Odakli Kampanyalarda CPC, CPM ve benzeri reklam yöntemleri kullanılır. Odak noktası, hedeflenmiş kitledeki ziyaretçiye en ucuz şekilde ulaşmaktır.

İşlem Başına Maliyet Odaklı Kampanyalarda, karar alma süreci için önceden belirlenmiş işlem başı maliyet kriterleri kullanılır. Bu tür kampanyalar dönüşümleri izleyebilen işletmeler için en uygun kampanya şeklidir . İşlem başına maliyet odaklı kampanyalarda; CPC(Tıklama başına ödeme), CPA(Aksiyon başına ödeme), görüntülü reklamlar(display ads) gibi tüm reklam kanalları ve dğer reklam yöntemleri kullanılır. İşlem maliyetlerine odaklanılarak, bu kampanyalarda önceden belirlenmiş maksimum işlem maliyetlerinin altında kalmak hedeflenir. İşlem başı maliyet sürekli optimize edilir. Özellikle internetten satış yapan siteler işlem başına maliyet odakli kampanyalarla ilerlemektedir.

Yatırım Getirisi Odaklı (ROI) Kampanyalar biraz daha karmaşıktır. Bu tür kampanyalarda dönüşümleri izleyebilmek yeterli değildir. İşletmenin aynı zamanda yeterli düzeyde tahmin modeli oluşturabilecek durumda olması gerekir. Kelime tıklama başına maliyetleri gibi kampanya değişkenlerinde varsayımsal değişiklikler yapılarak, A/B testleri yaparak, işimize başlarız. Burada amaç yapılan değişikliklerin işletmenin karlılığına etkisini artırmaktır. ROI kampanyaları çoğunlukla internet üstünden satış siteleri tarafından tercih edilmektedir. ROI‘ da değişken sayısı çok fazla olduğu için pazarlama bir bütün olarak ele alınır ve sürekli takibi yapılması şarttır.

 

Yorumlar kapatılmış.